Czyszczenie DPF – Toyota Raw

1. Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie mechanicznego stanu DPF – diagnoza – bez uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały nagromadzenie zanieczyszczeń w dużym  stopniu.

2. Czyszczenie filtra DPF

Czyszczenie odbyło się bez problemowo w standardowym czasie bez problemów.

3. Suszenie oraz ponowne sprawdzenie przepustowości

Czyszczenie okazało się skuteczne.

Przepływ prze czyszczeniem to 170 m3/h po wyczyszczeniu 419m3/h