Czyszczenie DPF – Solaris

1. Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie mechanicznego stanu DPF – diagnoza – bez uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały nagromadzenie zanieczyszczeń w umiarkowanym stopniu.

2. Czyszczenie filtra DPF

Czyszczenie odbyło się bez problemowo w standardowym czasie bez problemów.

3. Suszenie oraz ponowne sprawdzenie przepustowości

Czyszczenie okazało się skuteczne.