Czyszczenie SCR / Fap Volvo Scania

1. Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie mechanicznego stanu SCR /Fap – diagnoza- filtr SCR /Fap po wstępnych oględzinach zakwalifikowany do dalszej regeneracji.

2. Czyszczenie filtra DPF

Proces regeneracji odbył się bez problemów.

3. Suszenie oraz ponowne sprawdzenie przepustowości

Czyszczenie okazało się sukcesem , regeneracja ze 100 % zwiększeniem przepustowości.