Kontrolka DPF- co to jest i co należy zrobić, jak się zapali?

 Gdy zapali się kontrolka filtra cząstek stałych DPF/FAP w naszym samochodzie to sygnał, że należy się udać do serwisu mechanicznego. Można również zadzwonić do firmy zajmującej się regeneracją filtrów cząsteczek stałych.

Kiedy zapala się kontrolka DPF –  sprawdźmy to?

 Najczęściej kontrolka zapala się podczas jazdy miejskiej. Jej zapalenie informuje, że konieczne jest zainterweniowanie.  Problemem  jest zapchany filtr. Należy przeprowadzić jego diagnozę i konieczna jest regeneracja tego filtra. Nie należy jej ignorować i możliwie jak najszybciej należy rozwiązać problem.

Kontrolka DPF zapala się w sytuacji, kiedy różnica ciśnień środowiska przed filtrem i za jest zbyt duża. Przed filtrem DPF / FAP są montowane czujniki ciśnienia, które odpowiadają za regularne wykonywanie pomiarów. Właśnie to pojawienie się różnic w wynikach definiuje właściwe zachowanie się sterownika. Oznacza to, że w momencie nagromadzenia się dużej ilości sadzy w konstrukcji filtra. Co powoduje zmniejszenie przepływu powietrza i jednocześnie zmniejszenia ciśnienia przed filtrem. Wtedy zapala się kontrolka DPF, która informuje nas o nieprawidłowości działania filtra.

Inny powód zapalenia się kontrolki od filtra DPF /FAP/SCR katalizatora.

Kolejnym powodem w jakim może zapalić się kontrolka jest nagromadzenie się sadzy i popiołu, taka sytuacja może się pojawić po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów od wypalania takiej sytuacji należy zrobić ? Przeprowadzić Regenerację Filtra DPF w profesjonalnym warsztacie zajmującym się bezpośrednio czyszczeniem filtrów.

Co zrobić i gdzie się udać, jak zapali się kontrolka DPF w samochodzie?

Bez względu na markę samochody należy skontaktować się z mechanikiem i zlecić regeneracje filtra DPF. Ponieważ aby skutecznie wyczyścić DPF i pozbyć się awarii w samochodzie należy przeprowadzać profesjonalną regeneracje filtra. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest skorzystanie z metody wodnej tj. wypłukiwania zanieczyszczeń pod wysokim ciśnieniem i przy pomocy działania odpowiednich środków chemicznych na profesjonalnym i przeznaczonym do tego urządzeniu FF Solution. Rozwiązanie to jest całkowicie bezpieczne i pozwala przywrócić sprawność filtra DPF na poziomie nawet 99%.

Analiza filtrów cząsteczek stałych , metody ich regeneracji.

W tym  artykule opisano rodzaje układów oczyszczania spalin stosowanych w samochodach osobowych i ciężarowych. Wiedza o rozwiązaniach technicznych stosowanych w tych systemach jest usystematyzowana. Zidentyfikowano przyczyny zanieczyszczenia i zatykania się filtrów cząstek stałych oraz wskazano metody ich regeneracji.

 

Silnik spalinowy jest głównym źródłem zasilania różnych środków transportu i maszyn roboczych. Przy założeniu idealnego procesu spalania paliwo węglowodorowe spala się całkowicie z tlenem w powietrzu, wytwarzając dwutlenek węgla (CO2) i parę wodną (H2O). W reakcji spalania nie biorą udziału azot i gazy obojętne. W rzeczywistości proces całkowitego spalania nie zachodzi, ponadto azot i siarka wytwarzają w spalinach szkodliwe składniki takie jak tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), niespalone węglowodory (HC), cząstki stałe (C+ inne) , siarkowodór (H2S) [4,5,7]

Dalsze normy czystości spalin (zgodnie z tabelą 1) wymagają dodatkowej obróbki spalin dla silników wysokoprężnych o dużej pojemności skokowej. Aby przeciwdziałać ich szkodliwemu wpływowi na środowisko, opracowano szereg systemów wychwytywania ich ze spalin lub przekształcania ich w mniej toksyczne lub neutralne związki. W nowoczesnych pojazdach użytkowych i coraz częściej w samochodach osobowych, oprócz stosowania katalizatorów utleniających (DOC), układów recyrkulacji spalin (EGR), filtrów cząstek stałych (DPF/FAP) oraz układów selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) [2] .

Tabela 1.  Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO dla pojazdów z silnikiem o ZS [5]

dopuszczalne normy spalin

ELEMENTY UKŁADÓW OCZYSZCZANIA SPALIN

Rys1. Schemat rozmieszczenia elementów w układzie oczyszczania spalin.

Na rysunku 1 przedstawiono układ oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym z dodatkiem AD-BLUE („wodny roztwór mocznika”), który od wielu lat stosowany jest w samochodach ciężarowych, a ostatnio w samochodach osobowych [1,3,6].

Katalizator utleniający (DOC)

Katalizator utleniający (DOC) – (katalizator utleniający Diesla) to pierwszy element układu oczyszczania spalin. Działanie reaktora opiera się na reakcji substancji zawartych w spalinach z katalizatorem. Ponieważ sterowanie silnikiem odbywa się na podstawie danych z sondy lambda, dobierane są optymalne warunki pracy katalizatora. System zawiera metale szlachetne, które odpowiadają za utlenianie węglowodorów, tlenku węgla, niespalonych paliw i olejów. Zarówno katalizator utleniający, jak i filtr cząstek stałych są ceramicznymi filtrami o strukturze plastra miodu. Na rysunku 2 przedstawiono udział katalizatora utleniania DOC, natomiast na rysunku 3 przedstawiono kierunek przepływu spalin przez ten katalizator.

Rys2. Wkład katalizatora oscydacyjnego DOC.

Rys3. Schemat przepływu gazów przez katalizator oksydacyjny

Oksydacja, czyli utlenianie jest możliwe dzięki obecności platyny, która znacznie obniża temperaturę wymaganą dla całego procesu, utlenianie rozpoczyna się przy 2000 stopni Celsjusza i osiąga prawie 90% sprawność w obecności CO przy około 550-6000 stopni Celsjusza oraz niektóre węglowodory (HC).

Reakcje chemiczne zachodzące w katalizatorach DOC

 • 2 CO + O2 => 2 CO2
 • 2 C2H6 + 7 O2 => 6 H2O + 4 CO2
 • C + O2 => CO2
 • 2 NO + O2 => 2 NO2

Filtr cząstek stałych (filtr cząstek stałych DPF/filtr FAP à cząstek stałych) — wychwytuje pozostałą sadzę, której nie można utlenić przez filtr utleniający. Pozostała sadza pozostaje w filtrze cząstek stałych, dopóki nie zostanie poddana pasywnej lub aktywnej regeneracji.

Rys4. Filtr cząsteczek stałych DPF / FAP

Filtry cząstek stałych zbudowane są z ceramicznego korpusu osadzonego w metalowej obudowie, która najczęściej ze względu na swoją trwałość jest wykonana ze stali nierdzewnej. Wewnętrznie korpus jest podzielony na małe równoległe kanały. Każdy z nich ma zaślepiony (zamknięty) koniec – albo w górę, albo w dół. Są one ułożone naprzemiennie, tworząc swego rodzaju siatkę.

Wykonane są z węglika krzemu pokrytego tlenkiem glinu i cerem, na którym osadzone są cząsteczki platyny. Stężenie tych ostatnich jest nieco wyższe na wlocie filtra, ponieważ wysoka temperatura niszczy cząsteczki platyny podczas regeneracji. Ścianki kanałów są porowate, dzięki czemu umożliwiają przepływ spalin oraz zatrzymują i gromadzą cząstki sadzy [2].

Rys5. Filtr cząstek stałych DPF / Fap

Rys6. Schemat przepływu gazów spalinowych przez cząstek stałych

Na Rys. 5 pokazano wkład filtra cząstek stałych (DPF/FAP) natomiast na Rys. 6 kierunek przepływu gazów spalinowych przez taki filtr.

Rys. 7 Struktura filtra cząstek stałych ( DPF/FAP )

Filtry cząstek stałych mają na celu zmniejszenie emisji cząstek sadzy. Zwykle znajduje się za katalizatorem. Do prawidłowego działania wymagane są dodatkowe elementy, takie jak:

 • Czujniki ciśnienia (zwykle przed i za filtrem)
 • Czujnik temperatury (przed i za filtrem)
 • Sonda lambda

Rys. 8 Schemat układu oczyszczania spalin wyposażonego w filtr cząstek stałych ( DPF/FAP )

Obecnie istnieją dwa rozwiązania filtrów cząstek stałych do silników wysokoprężnych:

– Wymaga dodatków (płynów dodatkowych takich jak EOLYS) – FAP. Dodatki można wprowadzać bezpośrednio do zbiornika paliwa lub rzadziej do układu wydechowego silnika.

– Nie wymaga dodatków – DPF.  W tym rozwiązaniu wyższą temperaturę uzyskuje się poprzez wtryśnięcie dodatkowej porcji paliwa do cylindra, a nie bezpośrednio do układu wydechowego.

Filtry z selektywną redukcją katalityczną (SCR) – Technologia SCR opiera się na konwersji (redukcji) tlenków azotu do nietoksycznego azotu i pary wodnej w katalizatorze, który wykorzystuje amoniak jako czynnik redukujący. Ponieważ amoniak jest substancją niebezpieczną, a jego zastosowanie w transporcie drogowym jest ograniczone, w pojazdach użytkowych stosuje się nietoksyczny, bezwonny 32,5% roztwór mocznika w wodzie. Pod kontrolą układu sterowania silnikiem do strumienia gorących spalin dodawany jest w żądanej ilości roztwór mocznika (NOXy) utrzymywany w oddzielnym zbiorniku. Pod wpływem wysokiej temperatury spalin roztwór mocznika rozkłada się na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak reaguje następnie z tlenkami azotu, tworząc wolny azot i parę wodną. Za filtrem SCR może być opcjonalny filtr ASC – do neutralizacji nieprzereagowanego amoniaku.

Rys. 9 Katalizator selektywny SCR.

Rys. 10 Układ oczyszczenia spalin w MAN Lion´s City:

 1. Strumień spalin,
 2. Katalizator utleniający do silnika wysokoprężnego
 3. Zamknięty filtr cząstek stałych
 4. Wtrysk AdBlue
 5. Przewód doprowadzający AdBlue ,
 6. Strumień AdBlue ,
 7. Moduł katalizatora SCR ,
 8. Katalizator zatrzymujący amoniak
 9. Czujniki NOx

Reakcje chemiczne zachodzące w katalizatorze SCR [1]:

Tworzenie amoniaku:

 • (NH2) 2CO => NH3 + HNCO (piroliza)
 • HNCO + H2O => NH3 + CO2 (hydroliza)

Redukcja NOx:

 • 4 NO + 4 NH3 + O2 => 4 N2 + 6 H2O (Reakcja 1)
 •  NO + NO2 + 2 NH3 => 2 N2 + 3 H2O (reakcja 2),

Występuje głównie w niskiej temperaturze

<300ºC, do zadowalającej redukcji wymagany jest stosunek NO/NO2 1:1, następnie redukcja następuje przy 170 – 200ºC

6 NO2 + 8 NH3 => 7 N2 + 12 H2O (Reakcja 3)

METODY REGENERACJI FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH ( DPF / FAP )

Rys11. Zależność ilości cząstek stałych w filtrze od czasu pracy silnika i regeneracji różnych typów filtrów.

 

 1.  regeneracja pasywna,
 2.  regeneracja aktywna,
 3. regeneracja inicjowana przez kierowcę, podczas której styl jazdy stwarza warunki do regeneracji aktywnej,
 4. regeneracja wykonywana w serwisie, której przebiegiem steruje diagnosta za pomocą testera,
 5. W pojeździe nie jest możliwa regeneracja filtra.

Regeneracja filtrów cząstek stałych w pojazdach .

Regeneracja pasywna – występuje, gdy temperatura spalin osiąga 350-500*C bez ingerencji sterownika silnika. W tej temperaturze sadza reaguje z materiałem filtracyjnym. Dwutlenek azotu w spalinach reaguje z węglem zawartym w cząsteczkach sadzy, tworząc tlenek węgla i tlenki azotu. Z drugiej strony łączą się z tlenem, tworząc dwutlenek węgla i dwutlenek azotu, które ulatniają się do atmosfery kanałami wyjściowymi.

Regeneracja aktywna – wymaga wyższych temperatur, do 600*C, gdzie cząstki sadzy nagromadzone w filtrze spalają się. Temperaturę tę można jednak osiągnąć tylko przy ingerencji sterownika silnika. W przypadku wykrycia poziomu nasycenia większego niż 50% sterownik silnika zmienia parametry pracy silnika. W większości przypadków np. wyłączenie recyrkulacji spalin w celu zwiększenia ilości tlenu i zwiększenia temperatury spalania, opóźnienie kąta wtrysku i wykonanie dodatkowych wtrysków, zwiększenie ciśnienia doładowania, aby kierowca nie odczuł utraty mocy itp. .

Wymuszona Regeneracja – zanieczyszczenie DPF w znacznym stopniu uniemożliwia możliwość aktywnej regeneracji, jedynym sposobem na wyeliminowanie nadmiaru sadzy jest zainicjowanie wymuszonej regeneracji. Do jego wykonania wymagane jest podłączenie specyficznego dla marki urządzenia diagnostycznego i uruchomienie usługi wypalania DPFa. W niektórych modelach wymuszona regeneracja może nie zostać zainicjowana, jeśli sterownik wykryje zbyt dużo sadzy. Powodem tego jest zbyt duże ryzyko niekontrolowanej sadzy z pożaru pojazdu. W takim przypadku filtr należy wyjąć i dostarczyć do firmy posiadającej odpowiedni sprzęt do regeneracji filtra DPF lub wymienić filtr na nowy.

Regeneracja Filtra cząstek stałych poza pojazdem .

Metoda hydrodynamiczna

Sprzęt do czyszczenia wszelkiego rodzaju filtrów cząstek stałych FAP/DPF, katalizatorów do samochodów osobowych, autobusów, ciężarówek oraz dużych ciężarówek (scr). Przed i po cyklu czyszczenia urządzenie jest testowane pod kątem ciśnienia wstecznego, a wartość jest drukowana na paragonie. Umieść filtr na górze komory czyszczącej i podłącz do linii wodnej. W zależności od typu i rozmiaru filtra FF Solution  wykona cykl czyszczenia i suszenia gorącym powietrzem. Proces trwa około 30min do 2 h  (samochód osobowy DPF-FA3) – 120 minut (samochód DPF). FF Solutions to maszyna, która wykonuje wszystkie etapy czyszczenia (mycie + suszenie) bez cięcia, wypalania, spawania lub wstępnego przygotowania. Zaletami tego urządzenia są:
– Całkowite usunięcie osadów PM10;
– usunąć plamy olejowe;
– usuwanie osadów ceru;
– zachować integralność filtra;
– konserwacja metali szlachetnych;
– Używana woda jest zawsze czysta dzięki skutecznemu sys-temowi filtracji: woda nigdy nie powinna być zmieniana, gdy odparuje, należy ją uzupełnić [ [2].

Obróbka cieplna

Regeneratory służą do powolnego spalania (utleniania) zatkanych sadzą filtrów cząstek stałych montowanych w pojazdach z silnikiem diesla. W przypadku stosowania filtra samoczyszczącego z powłoką katalityczną, moduł filtra należy wypalić w piecu renowacyjnym. Następnie wyczyść filtr sprężonym powietrzem. Piece do przewijania mogą być używane do regeneracji różnych filtrów cząstek stałych. Aby spalić, rozetnij filtr i umieść jego wkład w piekarniku. Temperatura jest stopniowo podnoszona, aż osiągnie 600 – 700°C, powodując utlenianie pozostałości węglowych. Proces trawienia trwa od 8 do 12 godzin. Kolejnym krokiem jest czyszczenie pneumatyczne. Czas trwania to około 90 minut. Do obróbki cieplnej potrzebne są cztery urządzenia, takie jak: próbnik przeciwciśnienia, piec, sprężarka i komora czyszczenia pneumatycznego [2].

Metoda ultradźwiękowa

Aby wyczyścić filtr, zanurz go w metalowej puszce wypełnionej wodą. Dzięki falom ultradźwiękowym w zbiorniku powstają maleńkie pęcherzyki powietrza, których temperatura jest bardzo wysoka, a ciśnienie sięga 500 MPa. Implozja pęcherzyków oddziela osad od wszystkich warstw filtra. Proces trawienia trwa od 12 do 24 godzin. Czyszczenie ultradźwiękowe wymaga wtedy suszenia i czyszczenia pneumatycznego. Metoda ta charakteryzuje się głęboką dekontaminacją zespołu filtrującego, ale czasami jest niewystarczająco wydajna w przypadku silnie zabrudzonych filtrów i dużych filtrów. Istnieje ryzyko uszkodzenia filtra z powodu drgań ultradźwiękowych i implozji pęcherzyków. Zużycie wody jest wysokie i należy je często wymieniać, aby usunąć osady PM10 pozostające na dnie zbiornika [2].

Zaostrzone normy dotyczące toksycznych emisji i niestabilność na rynku paliw ropopochodnych zmusiły producentów samochodów do zbadania ulepszeń układu napędowego i konstrukcji silników spalinowych. Powód tego jest oczywisty, ponieważ ulepszenia tych elementów mogą mieć pozytywny wpływ na usprawnienia procesów wtrysku i spalania, co może potencjalnie zmniejszyć zużycie paliwa i pośrednio emisję spalin. Kolejnym krokiem w spełnianiu rygorystycznych norm emisji spalin jest system oczyszczania spalin (katalizator i filtr cząstek stałych) montowany w silnikach wysokoprężnych. Ze względu na dużą ilość cząstek stałych powstających podczas spalania oleju napędowego w silniku z zapłonem samoczynnym, silnik ten nie spełnia rygorystycznych norm emisji spalin EURO (obecnie obowiązuje EURO 6) bez zastosowania filtra cząstek stałych 4. Silniki Diesla bez filtrów cząstek stałych mogą spełniać tylko normy Euro 3. Kolejnym problemem eksploatacyjnym tego elementu układu oczyszczania spalin jest zanieczyszczenie filtra DPF/FAP, co zmniejsza moc silnika. Najczęstszą przyczyną jest sposób użytkowania pojazdu, tj. na krótkich drogach, podczas których system nie może zainicjować procedury samooczyszczania. Wyraźnym przypadkiem zatkanego układu oczyszczania jest również wadliwy stan silnika i układu wtryskowego. Jeśli filtr cząstek stałych jest zatkany, jego wymiana może być kosztowna. Obecnie coraz powszechniejsza jest regeneracja takich filtrów, która jest tańszą metodą i zwykle gwarantuje przywrócenie pełnej funkcjonalności filtra.

 

 

 

 

Usuwanie Filtra DPF – co powinniśmy wiedzieć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, element ten musi się znaleźć w każdym samochodzie z silnikiem diesla. Dla wielu kierowców jest to ogromny problem – zwłaszcza dla tych, którzy zdecydowali się na jego usunięcie.

Dlaczego nie warto usuwać DPF.

Na wstępie należy głośno zaznaczyć, że usunięcie filtra DPF jest nielegalne!

Niestety ze względów znikomej wykrywalności barku DPFa w samochodzie ten proceder jest coraz częstszą praktyką wśród mechaników oraz osób chcących dorobić na kradzieży DPFa z samochodów jak również niesprecyzowane przepisy

Obowiązujące przepisy niestety nie zabraniają one usunięcia filtra DPF – to właśnie powód, dzięki któremu w warsztatach samochodowych bez większych starań można go wyciąć nielegalne, czyli niezgodne z obowiązującym prawem jest jednak wyjechanie autem bez DPFa na ulicę.  Ale nie można nie wspomnieć, że to właśnie kierującemu pojazdem w takim stanie technicznym grozi nie tylko mandat, ale też może zostać zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Jaka jest cena usunięcia DPF?

Ze względu na wysokie koszty nowego filtra DPFa czy katalizatora wielu kierowców decyduje się na usunięcie filtra DPF

Ale pamiętajmy, że, decydując się na usunięcie DPF, należy liczyć się z pojawieniem problemów, które wymagają poniesienia dodatkowych kosztów wspomnianych powyżej oraz należy pamiętać,

– że konieczne jest przeprogramowanie sterownika silnika. Ostatnie oznacza instalację zewnętrznego emulatora DPF, dzięki któremu sterownik „zapomni” o jego braku w układzie wydechowym co za tym idzie –  zakup tych części jest równie drogi. – konieczne jest też wgranie nowych map dla wtryskiwaczy, co pociąga za sobą kolejne środki.

Koszt samego usunięcia DPF katalizatora zaczyna się od 500 zł a w połączeniu z dodatkowymi usługami całość może sięgać sporo ponad 1000 zł.

Dlatego należy pamiętać, że właściciel nie tylko nie zaoszczędzi, ale też stanie się trucicielem środowiska i ryzykuje wykluczeniem pojazdu z ruchu.

Koszt regeneracji filtra samochodów do 3,5T to 500 zł brutto.

Legalnym rozwiązaniem zanieczyszczonego filtra jest jegoregeneracja.

Czyszczenie filtrów metodą hydrodynamiczną w urządzeniu FF Solution pozwala przywrócić go do pełnej sprawności. Co więcej, wszelkie zanieczyszczenia takie jak sadza, popiół oraz cząstki PM10 i inne są usuwane na poziomie 99%. Rozwiązanie to nie tylko nie wpływa negatywnie na silnik i układ wydechowy, ale dodatkowo nie ingeruje pod względem mechanicznym w strukturę DPFa oraz przyczynia się do poprawy jakości powietrza w atmosferze.

Warto dodać, że tylko taka metoda czyszczenia filtra zapewnia trwałe efekty, dzięki czemu problem znika na długie miesiące a nawet lata.

 

Jaka jest różnica między katalizatorem SCR ??

Nowoczesne katalizatory SCR .

SCR oznacza selektywną redukcję katalityczną. Wprowadzone na rynek w 2006 roku katalizatory oparte na tej technologii spełniają normy emisji Euro 4 i były początkowo instalowane w ciężarówkach, a od 2012 roku są powszechnie stosowane w samochodach osobowych. Od klasycznych urządzeń różnią się przede wszystkim tym, że są montowane w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi. Filtry DPF pomagają w spalaniu. Jak działa katalizator SCR? Najpierw przekształcają cząsteczki tlenku azotu w wodę i azot. W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń nie są wyposażone w platynowe kanały. Do tych urządzeń wstrzykiwany jest roztwór amoniaku i wody destylowanej. Jest podgrzewany, reaguje z tlenkami azotu i usuwa zanieczyszczenia. Dlatego spaliny uwalniane do atmosfery spełniają najsurowsze normy.

Jaka jest różnica między katalizatorem SCR a zwykłym katalizatorem?

Nowoczesna technologia oferuje rozwiązania wielu problemów, które utrudniają życie. Dobrym przykładem na potwierdzenie tych słów jest katalizator SCR. Jednostki te są ważną częścią układów wydechowych samochodów ciężarowych i osobowych. Ich zadaniem jest oczyszczanie spalin z substancji szkodliwych dla środowiska. Dlatego chronią zdrowie ludzi i zwierząt. Warto dowiedzieć się czym różnią się od klasycznych katalizatorów samochodowych.

Jakie są korzyści z czyszczenia filtra cząsteczek stałych za pomocą techniki hydrodynamicznej?

Profesjonalne czyszczenie filtra DPF zapewnia następujące korzyści dla prawidłowego funkcjonowania samochodu.

Wyczyść go – W porównaniu z kosztem wymiany filtra DPF, zlecanie mechanikowi sprawdzania i czyszczenia filtra od czasu do czasu jest rozsądną opcją. Używając zaawansowanego sprzętu i środków chemicznych, regeneracja filtra przywraca dpf do prawie nowego stanu. Chociaż jest to niewygodny wydatek, warto się zastanowić, ponieważ może zapobiec konieczności późniejszego usunięcia całego filtra z powodu zatkania. Czysty system filtrów DPF drastycznie poprawia osiągi samochodu i pozwala na lepsze wrażenia z jazdy.

Środki czyszczące filtr DPF nie mają jednak dobrych opinii, głównie dlatego, że jeśli własny proces regeneracji samochodu nie działa prawidłowo lub nie działa prawidłowo, gromadzenie się osadów, sadz, popiołu będzie tylko kontynuowane.

Korzyści z regeneracji katalizatora samochodowego za pomocą metody hydrodynamicznej.

– przywrócenie przepustowości filtra dpf nawet do 99%

– znaczna poprawa wydajności i żywotności silnika

Czyszczenie hydrodynamiczne filtra dpf.

Innowacyjną technologią czyszczącą  dla filtra DPF jest jego profesjonalna regeneracja  metodą hydrodynamiczną. Odbywa się w specjalnie zaprojektowanej do tego celu maszynie FF Solutions. Wieloetapowy proces regeneracji DPF został przygotowany na podstawie setek prób i testów. Metoda wykorzystuje siłę hydrodynamiczną przepływu wody oraz siłę impulsu sprężonego powietrza. Ruch płynu roboczego jest wymuszony ciśnieniem zewnętrznym, które musi pokonać opory przepływu w kanałach filtra. Sadza, popiół, olej silnikowy, płyn chłodzący i inne skutki spalania m.in. popularne biododatki do paliw są usuwane. Każdy DPF poddawany jest badaniom „przed” i „po” procedurze czyszczenia, co ostatecznie potwierdza wydrukowany wynik drożności. Proces ten przywraca wydajność filtra cząstek stałych do poziomu 98-99%.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wybraliśmy metodę czyszczenia hydrodynamicznego. Czyszczenie DPF polega na zastosowaniu wodnej technologii czyszczenia i specjalistycznych środków chemicznych w celu zmniejszenia emisji sadzy generowanej przez silnik.

Czym jest katalizator w samochodzie i do czego służy.

Do najważniejszych elementów układów wydechowych należy katalizator, filtr cząstek stałych, kolektor oraz tłumik.
Zazwyczaj wymiany wspomnianych elementów dokonujemy dopiero w momencie, kiedy dojdzie do ich usterki czy uszkodzenia. A są warsztaty które mogą sprawdzić jakość i stan naszego katalizatora przed pojawieniem się problemu 👉 diagnoza filtra
Do jednych z najdroższych napraw zalicza się wymiana katalizatora oraz filtra cząstek stałych.
Warto nie dopuścić do sytuacji, kiedy katalizator, filtr będzie niesprawny, należy mieć świadomość, kiedy należy wymienić katalizator czy filtr DPF.
Niesprawny katalizator może spowodować nagłe unieruchomienie Twojego pojazdu co poza kosztami naprawy może mieć dodatkowe konsekwencje.
Monitorujmy stan naszych pojazdów i dokonujmy wymiany części, wtedy kiedy ich stan zużycia jest wysoki, pozwoli nam to uniknąć niespodziewanej usterek.

Co to jest katalizator?

Katalizator jest jednym z elementów układy wydechowego pojazdów spalinowych.
Z czego zbudowany jest katalizator? Katalizator zbudowany jest z obudowy, o kształcie nieregularnego cylindra, w którym znajduje się wkład ceramiczny pokryty pierwiastkami szlachetnymi, m.in. palladem czy platyną.
W związku z coraz bardziej restrykcyjnymi normami każdy współczesny samochód z silnikiem spalinowym ma zamontowany katalizator.

Jaki są objawy niesprawnego katalizatora?

Warto z wyprzedzeniem zdiagnozować moment, kiedy wymiana katalizatora jest niezbędna pozwoli nam to uniknąć nieruchomienia pojazdu, będziemy mogli również zaplanować w budżecie koszty związane z wymianą.
Jednym z objawów, który sugeruje nam problem z katalizatorem będzie wyświetlanie się kontrolki «check engine».
Nie należy lekceważyć sytuacji, kiedy kontrolka zapali się na pomarańczowo, ponieważ uszkodzenia mogę negatywnie wpłynąć na stan innych podzespołów co narazi nas na dodatkowe koszty.
Katalizatory wraz z filtrami cząstek stałych są jedynymi z elementów układów wydechowych, które stosunkowo często ulegają awarii.
Uszkodzenie czy zapchanie katalizatora może również objawiać się poprzez spadek mocy samochodu.
Niedrożny katalizator obniża moc pojazdu oraz silnika, w ten sposób pojazd nie może pracować na pełnych obrotach.
Samochód z zapchanym katalizatorem może nie tylko stracić przyśpieszenie i moc, ale również wydawać dziwne, nie naturalne dźwięki oraz zapach.
Praca zapchanego katalizatora będzie powodowała emitowanie specyficznego, metalowego dźwięku.
Problem z przepływem spalin przez katalizator będzie również skutkowała mniejszą ilością zanieczyszczeń emitowanych z rury wydechowej.


Jak dbać o katalizator?

Żywotność katalizatorów podobnie jak innych części mechanicznych zależy od naszej eksploatacji samochodu.
Dbając o nasz samochód oraz katalizator spowolnimy proces jego zapchania oraz przesuniemy w czasie potrzebę wymiany.
W takim razie jak dbać o katalizator? Przede wszystkim do zapchania katalizatorów i filtrów DPF dochodzi z powodu ograniczenia procesu samo regeneracji.
Samo regeneracja jest procesem, w którym pojazd osobowy pod wpływem jazdy na wysokich obrotach wewnątrz katalizatora dopala część sadzy i zanieczyszczeń, przepływających przez układ wydechowy.
Praca silnika na wysokich obrotach zwiększa temperaturę pracy silnika i katalizatora, wtedy dochodzi do samo regeneracji.
Żeby zadbać o nasz katalizator musimy przynajmniej raz w tygodniu spowodować pracę silnika na wysokich obrotach podczas jady na przynajmniej 10-15 kilometrów drogą ekspresową lub autostradę ze stałą prędkością po wyżej 130 km/h
Dla katalizatorów czy filtrów cząstek stałych wrogiem jest praca silnika na niskich obrotach.
Stanie w korkach, jazda na krótkich dystansach, częste włączanie silnika to wszystko powoduje, że samochód emituje spaliny, w takich przypadkach katalizator nie wypala aż tyle powstającej sadzy.
Jeśli chcemy, żeby nasz katalizator służył nam jak najdłużej należy eksploatować go w sposób rozważny i nie narażać go na ewentualne uszkodzenia mechaniczne.
Katalizator jest bardzo czuły na zmianę temperatury, trzeba uważać, żeby nagle go nie schłodzić.
Również nie podjeżdżajmy pod zbyt wysokie krawężniki, unikajmy jazdy po mocno nierównych drogach, możemy zahaczyć katalizatorem o przeszkodę i spowodować uszkodzenie.

Co zrobić z zapchanym katalizatorem?

Wiemy już co to jest katalizator, jakie są objawy zapchanego katalizatora, kiedy trzeba wymienić katalizator, jak zadbać o katalizator, więc nasuwa się pytanie co zrobić z zapchanym katalizatorem? W przypadku zapchania katalizatora mamy kilka rozwiązań.
Problem można rozwiązać na kilka sposobów

dokonując wymiany katalizatora na nowy, używany, regenerowany czy też wyciąć katalizator –  tej ostatniej nie polecamy ze względu na coraz bardziej zaostrzające się przepisy w tej sprawie.
Najlepszym sposobem na zapchany katalizator jest jego wyczyszczenie w profesjonalnym zakładzie. wymiana na nowy, oryginalny produkt lub wymiana na nowy co niestety często wiąże się z wysokimi kosztami. W przypadku oryginalnych katalizatorów mamy pewność, że będzie on pasował oraz spełniał prawidłowo swoje funkcje.
W przypadku oryginalnego, ale używanego katalizatora nie jesteśmy pewni jego stanu i jakości.
Jeśli natomiast zamontujemy katalizator nowy, ale nie oryginalny – «zamiennik» może się okazać, że nie jest on w pełni kompatybilny z resztą układu wydechowego i nie pasuje.
Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zakup katalizatora nowego, jednak jego cena, szczególnie w autoryzowanym serwisie może odstraszać.
Regeneracja katalizatorów czy filtrów DPF jest obecnie coraz bardziej popularna.
Ostatnim i kontrowersyjnym sposobem zlikwidowania problemu katalizatora jest wycięcie katalizatora.
Jeszcze kilkanaście lat temu usuwanie katalizatorów było bardzo powszechne, proces ten jednak ma zdecydowanie więcej wad niż atutów.
Wycięty katalizator zatruwa nasze środowisko, nas samych, emituje zdecydowanie więcej spalin.
Jeśli nasz samochód nie posiada katalizatora możemy narazić się na bardzo wysoki mandat a także problemy z otrzymaniem przeglądu technicznego auta.

Zdecydowanie odradzamy wycinanie katalizatorów.


Katalizatory i filtry DPF dbają o jakość spalin wydalanych przez samochód, ich niesprawność może nagle unieruchomić nasz pojazd i narazić na spore koszty.
Jeśli chcemy uniknąć niespodziewanych kosztów musimy wiedzieć, kiedy wymienić katalizator czy filtr DPF ale też jak dbać o katalizatory i filtry.

Więcej o wycinaniu i karach za usuniecie katalizatora oraz dpf dowiedzie się z artykułu „Usuwanie Filtra DPF – co powinniśmy wiedzieć.”

Zapchany filtr cząsteczek stałych.

Co powinniśmy wiedzieć o filtrze cząsteczek stałych?

Nagromadzenie się zanieczyszczeń na filtrze to poważny problem – może doprowadzić do unieruchomienia auta z silnikiem diesla. Jakie są objawy zanieczyszczonego filtra DPF?

Jakie są objawy zapchanego dpf?

Pierwszy znakiem zapchanego dpf to spadek mocy w samochodzie.
Innym przejawem zapchanego filtra DPF są niespodziewane wzrosty obrotów i częste przechodzenie silnika w tryb awaryjny. Błędy takie są w sterowniku: P2463 bądź P2002.

Filtr DPF i katalizator ich zasada działania.

Wielu kierowców aut z silnikami Diesla, posiadających jednocześnie filtr DPF i katalizator podczas awarii jednego z nich decyduje się na usunięcie filtra – a to poważny błąd. Dlaczego -w tej konfiguracji, urządzenia stanowią odrębne elementy. W sytuacji usunięcia jednego z nich: nie jest możliwa bezpieczna praca silnika bez jednego z nich.
Ważne: aby samochód z silnikiem diesla uzyskało homologacje musi posiadać zarówno sprawny filtr DPF, jak i katalizator o czym wielu kierowców nie wie. Bez tego nie będzie dopuszczone do jazdy. Efektem są kary finansowe i odebranie dowodu rejestracyjnego. Dlatego warto pamiętać, o rozwiązaniu, które generuje mniejsze koszty – okresowej regeneracji filtrów. Sprawdzenie przepływowości filtra można dokonać w naszym warsztacie – koszt takiej usługi to zaledwie 160 zł brutto / szt. Formularz kontaktowy

Czy można wyczyścić samemu filtr DPF?

Oczywiście, że tak, ale… Czyszczenie filtra DPF samodzielnie wymaga odpowiedniej wiedzy i specjalnie do tego przeznaczonych preparatów niestety taka metoda nie gwarantuje bezpieczeństwa. Oraz nie wskaże nam skuteczności jej wykonania. Najlepsze rezultaty daje system hydrodynamicznego czyszczenia filtrów, przy użyciu profesjonalnego sprzętu, np. FF Solutions. Powierzenie serwisu odpowiednio wyposażonym specjalistom, gwarantuje perfekcyjne czyszczenie i możliwość użytkowania filtra przez długi okres.

 

Usługa czyszczenia DPF FAP SCR Katalizatorze – najczęstsze pytania .

Odpowiadamy na najczęstsze pytania i wątpliwości związane z regeneracja Filtrów cząsteczek stałych w samochodach.
Jeśli wśród naszych odpowiedzi nie znajdziesz interesującej Cię informacji napis / zadzwoń – chętnie pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości.

Jak dostarczyć filtr DPF do Naszego warsztatu?

 • Filtr do regeneracji możesz dostarczyć w trzech krokach:
 • Osobiście – w siedzibie Naszej Firmy
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej: jak? wypełnij formularz ze strony kontaktowej a my resztę już zrobimy za Ciebie

 Wskaż nam warsztat w promieniu 20 km Bielska-Białej są my go odbierzemy od Twojego mechanika.

Ważna informacja!!!

Jeżeli mieszkasz nawet na drugim końcu Polski – regeneracja jest możliwa

Nasze usługi realizujemy na terenie całej Polski.

Czyścimy DPF na śląsku

Regeneracja filtra w Bielsko-Biała

Nasze usługi wykonujemy nawet w dniu dostarczenia do nas przesyłki.

Przed przystąpieniem do czyszczenia filtr jest sprawdzany, jeżeli jego stan techniczny pozwala na regeneracje to do niej przystępujemy a następnie wraz z raportem z czyszczenia oddajemy lub odsyłamy na wskazany adres

Czy czyszczenie DPF katalizatora jest skuteczne?

Oczywiście, że -Tak. Czyszczenie filtra cząstek stałych przy pomocy specjalistycznej maszyny jest metodą bardzo skuteczną i bezpieczną. Na wykonana usługę regeneracji filtra dajemy gwarancję 12 miesięcy

Jak długo trwa czyszczenie DPF lub katalizatora?

Czyszczenie DPF/FAP trwa około 2-4 godzin Jest to standardowy czas potrzebny na przeprowadzenie regeneracji. Oczywiście czas regeneracji jest zależny od stopnia zanieczyszczenia filtra.